Kongens Ø Munkerup er Danmarks mest moderne behandlingscenter.

 
Case 1 :

 

Behandlerne ved Kongens Ø gennemgik et Mindfulness Instruktør forløb på 42 timer over 2 måneder.

 

Alle tilbagemeldinger gav kurset karakteren 5 ud af 5. Alle behandlerne anbefaler kurset! 


Case 2:
 

Undervisning og supervisioner for behandlere og medarbejder fra 2018 – 2022.

Udtallelse fra Michael Rasmussen, leder Kongens Ø. 

Læs udtalelse her!

Case 1: 

Ledelsens ord 


Overvejelser før forløbet!

Vi henvendte os til Rodrigo Rios fordi vi gerne ville opkvalificerer vores medarbejdere med Mindfulness.

Vi ønskede at lærer principperne, praktiserer teoretisk funderet meditationsøvelser og have et brugbart supplement til vores behandlingskoncept, der kunne bidrage til et bedre behandlingsforløb for borgeren.

Vi har en grundlæggende tro på menneskers potentiale til at skabe forandring og tænkte derfor på Mindfulness

Forløbet!

Undervejs blev vi mange erfaringer rigere, og disse altovervejende positive. Vores medarbejdere har været meget glade for forløbet og har fået brugbare værktøjer til dagligdagen både privat og professionelt.

Erfaringer omkring; øvelser, grounding, forståelse af Mindfulness teorier og kobling til praksis og bevidst nærvær.

Udbytte af forløbet

Det er vores vurdering, at medarbejderne bruger Mindfulness kurset både privat og professionelt. Det er blevet implementeret i dagligdagen bl.a. i form af øvelser med personalet og beboere og bruges også i forbindelse med stressede situationer i hverdagen.

Vi oplever, at der er skabt en større bevidsthed, ligesom flere beboere deltager i meditationsøvelserne.

Det har haft en positiv effekt, at alle medarbejdere har gennemgået samme kursus, hvilket har givet en bredere forståelsesramme. Samtidig er den enkelte medarbejder blevet mere fokuseret på rummelighed samt en forstærkelse af forståelsen af beboernes situation.

Der er mere meditation med beboerne end tidligere og en øget tilslutning. Vi oplever, at vores beboere er blevet bedre til at fokusere på nuet samt til at håndtere deres følelser på en anden måde.


Michael Beringer, Behandlingschef 

Kristoffer Broholt, Faglig leder

Kongens Ø Munkerup

Udvalgte udtalelser fra medarbejderne

”…dømmer ikke mig selv så kritisk mere…”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?
At jeg har et valg og kan gøre noget andet (med min opmærksomhed) At opdage mit åndedræt, krop, følelser og handlinger

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?
Jeg dømmer ikke mig selv så kritisk mere og derme heller ikke andre. Jeg kan mærke mig selv i mødet med andre, min og andres adfærd Jeg rummer og ser meget mere end før!

- Mia Mariegaard

“Jeg er blevet mere kærlig overfor mig selv og passer bedre på mig selv”

“At Minfulness mindsker mine smertet! (Hjerte) TAK!”

Hvad var vigtigt for dig at opdage? Hvordan mine overbevisninger styrer mine følelser og livskvalitet At Minfulness mindsker mine smertet! (Hjerte) TAK! At jeg med Minfulness på sigt kan få en meget større livskvalitet

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?
Jeg har fået en meget bedre kontakt til min krop, hvad jeg føler og hvad jeg har behov for! Jeg er blevet mere kærlig overfor mig selv og passer bedre på mig selv Har fået meget mere ro Virkeligt lærerigt og har haft flere aha-oplevelser Super taknemmelig for værktøjer 1000 tak for fantastisk forløb!

- Lotte Bak Lausen

“… nærværende og empatisk over for mig selv og andre.”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?
Det kropslige anker og de videnskabelige referencer

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?
Mindfulness og meditation gør det muligt at være nærværende og empatisk både over for mig og andre

- Marianne Sejr Psykoterapeut, CCDC, MA, MBRP/SD

Scroll to Top