Kongens Ø

Kongens Ø Munkerup er Danmarks mest moderne behandlingscenter.

 

Behandlerne ved Kongens Ø gennemgik et Mindfulness Instruktør forløb på 42 timer over 2 måneder.

Alle tilbagemeldinger gav kurset karakteren 5 ud af 5.  Alle behandlerne anbefaler kurset!


Ledelsens ord

 

Overvejelser før forløbet!

Vi henvendte os til Rodrigo Rios fordi vi gerne ville opkvalificerer vores medarbejdere med Mindfulness.

Vi ønskede at lærer principperne, praktiserer teoretisk funderet meditationsøvelser og have et brugbart supplement til vores behandlingskoncept, der kunne bidrage til et bedre behandlingsforløb for borgeren.

Vi har en grundlæggende tro på menneskers potentiale til at skabe forandring og tænkte derfor på Mindfulness

 

Forløbet!

Undervejs blev vi mange erfaringer rigere, og disse altovervejende positive. Vores medarbejdere har været meget glade for forløbet og har fået brugbare værktøjer til dagligdagen både privat og professionelt.

Erfaringer omkring; øvelser, grounding, forståelse af Mindfulness teorier og kobling til praksis og bevidst nærvær.

 

Udbytte af forløbet

Det er vores vurdering, at medarbejderne bruger Mindfulness kurset både privat og professionelt. Det er blevet implementeret i dagligdagen bl.a. i form af øvelser med personalet og beboere og bruges også i forbindelse med stressede situationer i hverdagen.

Vi oplever, at der er skabt en større bevidsthed, ligesom flere beboere deltager i meditationsøvelserne.

Det har haft en positiv effekt, at alle medarbejdere har gennemgået samme kursus, hvilket har givet en bredere forståelsesramme. Samtidig er den enkelte medarbejder blevet mere fokuseret på rummelighed samt en forstærkelse af forståelsen af beboernes situation.

Der er mere meditation med beboerne end tidligere og en øget tilslutning. Vi oplever, at vores beboere er blevet bedre til at fokusere på nuet samt til at håndtere deres følelser på en anden måde.

 

Michael Beringer, Behandlingschef &  Kristoffer Broholt, Faglig leder

Kongens Ø Munkerup

Udtalelser fra kursister


“… nærværende og empatisk over for mig selv og andre.”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

Det kropslige anker og de videnskabelige referencer

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

Mindfulness og meditation gør det muligt at være nærværende og empatisk både over for mig og andre

– Marianne Sejr Psykoterapeut, CCDC, MA, MBRP/SD


“Jeg er blevet mere kærlig overfor mig selv og passer bedre på mig selv”

“At Minfulness mindsker mine smertet! (Hjerte) TAK!”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

 • Hvordan mine overbevisninger styrer mine følelser og livskvalitet
 • At Minfulness mindsker mine smertet! (Hjerte) TAK!
 • At jeg med Minfulness på sigt kan få en meget større livskvalitet

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

 • Jeg har fået en meget bedre kontakt til min krop, hvad jeg føler og hvad jeg har behov for!
 • Jeg er blevet mere kærlig overfor mig selv og passer bedre på mig selv
 • Har fået meget mere ro
 • Virkeligt lærerigt og har haft flere aha-oplevelser
 • Super taknemmelig for værktøjer
 • 1000 tak for fantastisk forløb!

–  Lotte Bak Lausen


“…dømmer ikke mig selv så kritisk mere…”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

 • At jeg har et valg og kan gøre noget andet (med min opmærksomhed)
 • At opdage mit åndedræt, krop, følelser og handlinger

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

 • Jeg dømmer ikke mig selv så kritisk mere og derme heller ikke andre.
 • Jeg kan mærke mig selv i mødet med andre, min og andres adfærd
 • Jeg rummer og ser meget mere end før!

 Mia Mariegaard


“Akut stresshåndtering”

” jeg lever og sætter mig i beboerens sted”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

 • Åndedrættes betydning
 • Akut stresshåndtering
 • Leve og være i nuet!

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

 • Overordnet mindre stress og tager det roligt i tidspressede situationer
 • Jeg er tilstede i samtaler med beboerne, hvor tid og sted bliver sekundært og jeg lever og sætter mig i beboerens sted

–  Mona Mortensen


“…kan accepterer den jeg er…”

“Tak for et godt Mindfulness forløb! “

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

At jeg ikke er mit ”negative” jeg eller mit ”positive” jeg, derimod så er jeg, og kan accepterer den jeg er, undersøge og forholde mit til nuet!

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

 • Kurset har givet mig værktøjer som jeg har fundet ud af virker i situation som jeg ikke tidligere var bevidst om og som jeg tidligere flygtede fra.
 • Det har givet mig overblik og overskud!
 • Tak for et godt Mindfulness forløb! Det har virkeligt sat gang i min nysgerrighed om at forddybe mig yderligere i Mindfulness. Og en proces der virker som en konstant livsbekræftelse . TAK!

– Per Hollænder


“Større tiltro til mine egne evner…”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

 • Viden om fordømmelse og tomhed
 • Meget viden om det følelsesmæssige og videnskab
 • Fin balance mellem viden og øvelser
 • Meget autentisk og etisk og rolig
 • Hvordan jeg selv kan være i det og lære at tale derfra og ikke kun tale om det!
 • Større tiltro til mine egne evner og til at guide meditation
 • Du er god til at forklare i dybden

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

 • Mere tro på mig selv
 • Bevidsthed om at følelser, bare er følelse. En viden jeg har fået mere ind under huden.
 • Mere ro
 • Bedre kan mærke mine grænser

– Marie Louise


“God kobling til vores terapeutiske arbejde”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

 • Kurset har levet om til de forventninger jeg har haft og lidt mere!
 • Brugbarheden i større sammenhænge
 • God kobling til vores terapeutiske arbejde

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

 • Mere nærvær og større opmærksomhed på mig
 • Vi har indført det på arbejdet i personalegruppen

–  Michael Rasmussen


“…mere bevidst nærværende og bruger det i min hverdag”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

 • Fået sat nogle af de ting jeg gør i min hverdag, sat i kasser
 • Viden om meditation og den effekt det har

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

Er blevet mere bevidst nærværende og bruger det i min hverdag

– Thomas Lyngsie


“Mere ro”

“bedre søvn med meditation”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

Åndedrættets betydning

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

 • Mere ro
 • bedre til at agere i hverdag
 • bedre søvn med meditation
 • Det ville være skønt hvis man kunne købe en CD med dine guidninger! 🙂

–  Marlene Ørum Clausen


“…meget positivt”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

Er blevet opmærksom på andre måder at håndtere følelser på

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

Har været meget positivt

– Alex Aram


“Accept!”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

 • Accept!
 • Bevidstgørelse af det ubevidste som en mulighed for at rumme tanker/følelser

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

 • Vejrtrækningsøvelser og betydning for krop og sind
 • Bevidst nærvær, større fokus og øget bevidst tilstedeværelse både personligt, privat og i proffesionelle sammenhænge

– Kristoffer Broholdt


“…bedre til at give los og slappe af”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

Ikke at tolke eller dømme på forhånd

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

Er blevet bedre til at have en time-out og bedre til at give los og slappe af

–  Thomas Skov


“indblik i hvordan jeg giver slip”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

At lindre og undgå stress

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

At få mere indblik i hvordan jeg giver slip og er nærværende

– Anonym 53


Særligt at opleve en tydelig forankring i kroppen i de intense møder med en anden.”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

 • At vende tilbage til ”intentionen”.
 • Særligt at opleve en tydelig forankring i kroppen i de intense møder med en anden

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

Jeg kan transcendere nu og være bevidst i stilhed og vende tilbage til de forskellige lag af genkendelse

–  Thomas Jeppesen


“Jeg er vild med ”the nothing box”!”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

Ny bevidsthed om åndedrættet! Det ser jeg som det vigtigste i kurset!

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

 • En større og mere rolig forståelse af ”jeget”.
 • Jeg er blevet meget selvopmærksom.
 • Jeg er vild med ”the nothing box”!

–  Per Jensen


“At jeg ikke behøver at være ”kidnappet” af mine tanker mere!”

“… forebyggelse af præstationsangst!”

Hvad var vigtigt for dig at opdage?

At jeg ikke behøver at være ”kidnappet” af mine tanker mere!

Hvilken effekt har Mindfulness haft i din hverdag?

 • mere opmærksom på mig selv og mit eget nærvær
 • som konkurrence løber bruger jeg nu mindfulness til forebyggelse af præstationsangst!
 • Absolut et lærerigt og udviklende forløb! Fantastisk!

–  Tina Kristiansen