Mindfulness

 

Mindfulness er:

  • Bevidst nærvær
  • Konkrete værktøjer & metoder
  • At være tilstedeværelse i nuet

Mindfulness er den populære discipline inden for personlig udvikling i dag. Og det er med god grund.

Mindfulness har som praksis eksisteret i århundreder.

Takket være dokumenterede studier er mindfulness nu anerkendt som en effektiv metode til at skabe forandringer.

Rodrigo’s undervisningserfaring

Som underviser har jeg vejledt mere end 1500 personer på kurser af 8 dages varighed.

Derudover har jeg undervist i virksomheder, hvor workshops har strakt sig over 1 dag og kurser over 8 dage.

Min egen udvikling har inkluderet en praksis med meditation og mindfulness med mange forskellige lærere siden 1999.

 

Mindfulness kan defineres som:

  • En metode/teknik
  • En attitude/princip
  • En tilstand/væren

Det refererer ofte til en særlig tilstand af vågen, bevidst og ikke-dømmende opmærksomhed.

Andre gange bruges mindfulness til at beskrive en række metoder og teknikker. Ordet anvendes også til at beskrive principper eller forskellige måder at forholde sig til sig selv, livet og de oplevelser, der opstår.

Udbredelsen og dokumenteret effekt

Den stigende udbredelse af mindfulness i de seneste år kan tilskrives især lægen Jon Kabat-Zinn, der med sin viden om buddhismen udviklede træningsprogrammer og dokumenterede betydelige resultater.

Siden da har forskning og dokumentation af både meditation og mindfulness fået enormt fart på i den vestlige verden. 

Udvalgte citater om Mindfulness

“Mindfulness is the observing of things as they are, … without laying or adding any of our projections or expectations onto what is happening.” 

– Frank Boccio

Insight cannot my taught or learned, but the consciousness that give rise to insight can be developed. Trying to teach insight without transforming consciousness is like trying to create apples without growing apple trees.”

– Robert Kegan

Udvalgte citater af Jon Kabat-Zinn

“Mindfulness opdyrkes ved, at du forholder dig som et upartisk vidne til dine egne oplevelser”

Lad være med at standse eller skubbe tankerne væk. Skab plads til dem, iagttag dem som tanker, og lad dem være.

Du har altid adgang til nærværet, du kan være til stede hvert eneste øjeblik

“Hvis du føler, at du ikke fortjener at bruge tid på dig selv, hvorfor så ikek kigge på det, mens du anvender mindfulness? hvor kommer følelse fra hvilke tanker ligger bagved? kan du iagttage disse tanker med accept? Er de sande?

 

Rid på bølgen

Eftersom smerten allerede er til stede i et givent øjeblik, gør vi, hvad vi kan for at være modtagelige og acceptere den. Vi prøver at forholde os til den så neutralt som muligt, iagttage den uden at dømme, mærke grundigt efter, hvordan den egentlig føles. Det indebærer at åbne sig for selve den rå fornemmelse, hvad den end består i. Vi trækker vejret med den, hviler i den fra det ene øjeblik til det næste, rider med på åndedrættets bølge, på sansningens bølge.

 

Citater fra bogen “Lad alt blive din læremester”, Jon Kabat-Zinn (2010) Dansk Psykologisk Forlag.

Omsorg for dig selv

Det er sjovt at dyrke mindfulness, men det er også hårdt arbejde, og der vil være tidspunkter, hvor du får lyst til at springe fra, især hvis du har kroniske smerter og ikke oplever “hurtige” resultater i form af smertelettelse.

Når du arbejder med mindfulness, kan det være en hjælp at huske, at det kræver tålmodighed og blidhed og kærlighed til dig selv og også til din smerter.

Det betyder, at du skal arbejde helt ud til dine egne grænser, men du skal gøre det blidt og omsorgsfuldt, ikke anstrenge dig for meget, ikke trætte dig selv, ikke presse dig selv for hårdt for at nå resultater.

Gennebruddet og resultaterne skal nok komme af sig selv i deres eget tempo, hvis ud lægger al din energi i selvudforskning. mindfulness braser ikke igennem modstanden som en bulldozer. Du er nød til blidt at arbejde dig ud i hjørnerne, lidt her og lidt dér, mens du holder din vision levende og har hjertet med i det, du gør, især på de tidspunkter hvor smerterne er størst og du synes, at det er vanskeligst.

Scroll to Top